Dahlia GoGo Two Tone Purple/White Tuber

Dahlia GoGo Two Tone Purple/White Tuber

Regular price $6.49 Sale

Patio Dahlia

Vibrant purple and white two-toned flowers.

  •  Zone: 8-10
  •  Size: #1 Tuber
  •  Height: 14-20 in